head_bg

اخبار

تولید 2020 از سر گرفته شد

با توجه به الزامات گروه پیشرو و کنترل اپیدمی Jinzhou COVID-19 ، شرکت ما شرایط را برای از سرگیری کار و تولید را برآورده می کند ، مجاز به شروع تولید از 18 فوریه است. در طول دوره تولید ، کار پیشگیری و کنترل اپیدمی خواهد شد. به طور کامل تقویت شود ، منطقه کارخانه باید از فضای خارج بسته شود و از نظارت بر سلامت کارکنان و اجرای اقدامات پیشگیری پس از اطمینان حاصل شود.


زمان ارسال: ژوئن-01-2020