head_bg

اخبار

تولید 2020 از سر گرفته شد

با توجه به الزامات گروه پیشرو پیشگیری و کنترل اپیدمی جینژو کووید-19، شرکت ما شرایط را برای از سرگیری کار و تولید برآورده می کند، اجازه دارد در 18 فوریه تولید را آغاز کند. در طول دوره تولید، کار پیشگیری و کنترل همه گیر انجام خواهد شد. به طور کامل تقویت شود، منطقه کارخانه باید از فضای بیرونی بسته شود، و برای اطمینان از نظارت بر سلامت کارکنان و اجرای اقدامات پیشگیرانه.


زمان ارسال: ژوئن-01-2020